פנטהאוז K.towers - Penthouse
פנטהאוז K.towers - Penthouse
plus K רחובות
plus K רחובות
לב הסיטי – אשדוד
לב הסיטי – אשדוד
לב הסיטי - ארז 2 - אשדוד
לב הסיטי - ארז 2 - אשדוד
לב הסיטי ארז 3-4 - אשדוד
לב הסיטי ארז 3-4 - אשדוד
פלטינום – אשדוד
פלטינום – אשדוד
תל אביבי – תל אביב
תל אביבי – תל אביב
K.Towers– בניין 1
K.Towers– בניין 1
חלוקת פרויקטים לפי ערים